ارسال فرم پیشنهاد

ارسال فرم پیشنهادارسال فرم پیشنهاد آتش سوزی مسکونی رایگان

فايل اسکن پيشنهاد

[recaptcha]

ارسال فرم پیشنهاد آتش سوزی مسکونی رایگان

ضمن تشکر از تهیه بیمه نامه،این شرکت مفتخر است بیمه نامه آتش سوزی مسکونی(اثاثیه) جهت پوشش آتش سوزی ،صاعقه ،انفجار را با سرمایه ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال را بصورت رایگان صادر نماید ،لازم بذکر است در صورت ارائه سرمایه و پوشش های بالاتر ، پرداخت مازاد حق بیمه برعهده آن بیمه گذار محترم می باشد.

پوشش هاي مورد درخواست:

[recaptcha]