ارسال فرم پيشنهاد

ارسال فرم پيشنهادارسال فرم پيشنهاد آتش سوزي مسکونی رايگان

فايل اسکن پيشنهاد

[recaptcha]

ارسال فرم پيشنهاد آتش سوزي مسکونی رايگان

ضمن تشکر از تهيه بيمه نامه،اين شرکت مفتخر است بيمه نامه آتش سوزي مسکوني(اثاثیه) جهت پوشش آتش سوزي ،صاعقه ،انفجار را با سرمايه ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ريال را بصورت رايگان صادر نمايد ،لازم بذکر است در صورت ارائه سرمايه و پوشش هاي بالاتر ، پرداخت مازاد حق بيمه برعهده آن بيمه گذار محترم مي باشد.

پوشش هاي مورد درخواست:

[recaptcha]