راهنمای صدور بیمه آتش سوزی

راهنمای صدور بیمه های آتش سوزی

مدارک لازم جهت صدور بیمه های آتش سوزی :

  1. تکمیل فرم پیشنهاد صدور بیمه نامه
  2. ارائه کدپستی، شماره ملی (درمورد اشخاص حقیقی) و کد اقتصادی (در مورد اشخاص حقوقی)
  3. ارائه لیست اموال و دارائیهای مورد بیمه در صورت بالا بودن سرمایه های مربوطه و یا درخواست پوشش برخی خطرات تبعی از قبیل سرقت
  4. ارائه شماره تماس جهت هماهنگی های لازم برای تعیین زمان بازدید اولیه از موارد بیمه