عمر زمانی

بیمه عمر زمانی

باتوجه به خطرات روزمره که انسان را تهدید می‌کند جهت برقراری آرامش خیال و جبران خسارت مالی با بیمه عمر و حوادث می توانیم زیانهای اقتصادی ناشی از فقدان سرپرست خانواده را تأمین نماییم. در این رابطه با معرفی بیمه نامه های عمر و حوادث شما را با مزایای هر چه بیشتر این پوشش آشنا می نمائیم.

  1. بیمه های عمر زمانی انفرادی: در بیمه عمر زمانی که حیات شخص بیمه شده در طول مدت معین بیمه می‎شود تعهد بیمه گر عبارتست از پرداخت سرمایه بیمه به ذینفع بیمه نامه در صورت فوت به هر علت بیمه شده در طول مدت بیمه.