مدیران هتل ها در مقابل میهمانان

بیمه مسئولیت منجیان و مدیران هتل ها در مقابل میهمانان

در این بیمه نامه خسارات جانی وارد به مهمانان هتل و اماکن وابسته به آنها مانند رستوران ، سالن ورزشی ، استخر ، پارکینگ ، سالن همایشها و غیره تحت پوشش می باشد.